Rodzaje wywiadów

Wywiad jest to metoda pozyskiwania informacji, forma rozmowy, w której tworzy się tok interakcji między osobą prowadzącą wywiad a respondentem. Najczęściej jest on przeprowadzany przez dziennikarzy i ukazuje się w formię papierowej na przykład gazecie, lub w formie video w telewizji lub w mediach społecznościowych.

Wywiad składa się z kilku etapów:

– określenie tematu
– projektowanie
– prowadzenie wywiadu
– transkrypcja
– analiza
– weryfikacja
– raportowanie
Każdy etap powinien być dokładnie przemyślany przed przeprowadzeniem wywiadu z respondentem.
Na początku wywiadu dochodzi do zapoznania prowadzącego z respondentem oraz pokrótce wyjaśnienie, o czym będzie wywiad, jego cel, plan rozmowy oraz czas trwania.

Wyróżniamy kilka technik wywiadów:

– wywiad bezpośredni (osobisty, indywidualny)- jest to rozmowa z jedynym respondentem „face-to-face”. Ma bardzo osobisty charakter i indywidualny.
– wywiad telefoniczny- jak nazwa wskazuję odbywa się telefonicznie a pytania powinny być, krótkie, zwięzłe oraz zrozumiałe dla respondenta. Bardzo ważną rolę odgrywa głos dziennikarza, ponieważ nie widzimy twarzy, więc całą swoją opinię na temat rozmówcy opieramy na tonie jego głosu.
– wywiad pogłębiony (głębinowy)- w czasie tego wywiadu dziennikarz chce pozyskać dokładne informacja od konkretnych osób. Jest to wywiad, który wymaga wysokich kompetencji.
– wywiad grupowy- jest to grupowa dyskusja przeprowadzana na przykład w studiu telewizyjnym, według określonego scenariusza.
– wywiad panelowy- jest to rozmowa dziennikarza z jednym lub wieloma respondentami.

Jakie są rodzaje wywiadów?

Wyróżniamy 9 rodzajów wywiadu:
– wywiad swobodny- dziennikarz ma możliwość zadawania dowolnych pytań bez wcześniejszego przygotowania się do wywiadu. Natomiast, nie jest to rodzaj wywiadu nadający się do porównania konkretnych wyników, ponieważ każdy korespondent może usłyszeć inne pytania.
– wywiad ustrukturyzowany- pytania przed wywiadem są dokładnie przygotowane i mają określoną kolejność. Każdy korespondent usłyszy dokładnie takie same pytania, które padają w tej samej kolejności
– wywiad częściowo ustrukturyzowany- metoda mieszana. W trakcie wywiady padają pytania wcześniej przygotowane ale również pytania spontaniczne.
– wywiad jawny- badany jest poinformowany o celu rozmowy
– wywiad ukryty- korespondent nie jest poinformowany o roli ankietera oraz o celu rozmowy
– wywiad skoncentrowany na problemie- dziennikarza stara się uzyskać informacje o konkretnym problemie
– wywiad recepcyjny- jest to technika uzupełniająca
– wywiad terapeutyczny- prowadzi do zmiany postawy korespondenta
– wywiad rekrutacyjny- czyli tak zwana rozmowa o pracę

Redakcja audionote.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *