Procedura naprawcza – kompendium wiedzy na jej temat

Zgodnie z aktualnymi przepisami wywóz towaru poza granicę UE wymaga oczywiście stosownego zgłoszenia do odprawy celnej. Pomimo tego, że za wywóz towaru nie trzeba płacić cła, a stawka VAT wynosi 0% to przedsiębiorcy zobligowani są do dochowania wielu procedur. Niniejszy artykuł to doskonały wybór właśnie dla tych osób, które chcą dowiedzieć się w jaki sposób należy zgodnie z prawem dochować wszelkich niezbędnych formalności.

Jakie są procedury celne?

Eksporterzy zobowiązani są do zgłoszenia towaru do procedury wywozu przez eksportera. Niezbędne jest również przyjęcie zgłoszenia celnego wywozowego oraz zwrotne przesłanie numeru ewidencyjnego danej operacji wywozowej. Towar może opuścić teren UE dopiero po uzyskaniu zgody przez urząd celny. Osoby, które chcą eksportować towary do państw nienależących do UE muszą zarejestrować się w systemie PUESC. Dopiero po otrzymaniu specjalnego numeru EORI można załatwić wszystkie niezbędne sprawy z organami celnymi w UE.

Pozwolenie na uszlachetnienie bierne

Bierne uszlachetnianie towaru to jedna z najpopularniejszych procedur celnych, która umożliwia bezproblemowy wywóz towarów poza UE. Mowa tutaj wyłącznie o towarach, które wywożone są w celu ich przetwarzania, a następnie przywożone są w formie już przetworzonej. W dużej mierze to właśnie dzięki temu mechanizmowi wszystkie towary przewożone po przetworzeniu można częściowo albo całkowicie zwolnić z cła. Istnieje także czynne uszlachetnianie towaru, które z kolei polega na zwolnieniu z cła importowanych komponentów, które są w formie gotowych wyrobów. Uszlachetnianie bierne nie może być zastosowane do towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem albo umorzeniem należności celnych.

Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Procedura naprawcza może zostać spełniona tylko w określonych warunkach. Do uszlachetniania biernego dopuszczone są określone towary. Przedsiębiorcy zobowiązani są także do prowadzenia ewidencji, która zawiera wszystkie informacje i dane umożliwiające organom celnym prowadzenie szczegółowego nadzoru nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych procedur. Organy celny powinny mieć umożliwione prowadzenie sprawnej identyfikacji towarów, które są objęte procedurą uszlachetniania. Ewidencja może być prowadzona nie tylko w formie papierowej, ale również w formie elektronicznej.

Kto w rzeczywistości może skorzystać z procedury uszlachetniania biernego?

Z praktycznego punktu widzenia procedury uszlachetniania towaru mogą przeprowadzić wszystkie firmy, które posiadają siedzibę na terenie UE. Procedura naprawcza może zostać utrudniona, gdy przedsiębiorca ma mniejsze lub większe problemy z prawem celnym lub podatkowym. Aby skorzystać z uszlachetniania biernego, nie można oczywiście zalegać z płatnościami cła i podatków. Firmy, które w przeszłości nie zapewniły poprawnego procesu uszlachetniania, także mogą mieć problem, aby skorzystać z procedury uszlachetniania biernego.

O czym należy pamiętać?

Przy uszlachetnianiu towaru jak wspomniano powyżej nie ma potrzeby płacenia cła i podatku. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że w niektórych sytuacjach może pojawić się ryzyko zapłaty długu celnego. Do takiej sytuacji dochodzi wtedy, gdy naruszone zostaną warunki procedury naprawczej. Konieczność zapłaty długu celnego można wyeliminować poprzez złożenie zabezpieczenia celnego. W Polsce dozwolone jest nie tylko zabezpieczenie gotówkowe, ale również polisa gwarancyjna. Jeżeli chodzi o sam podatek VAT to nie ma potrzeby składania zabezpieczenia. Warunkiem jest jednak to, że importem musi być czynnym podatnikiem VAT.

Redakcja audionote.com.pl