Dofinansowanie z programu Mój Prąd w 2022 roku

W 2022 roku wiele osób będzie liczyło na dofinansowanie Mój Prąd. Mój prąd 4.0. to czwarta edycja programu dopłat do systemów fotowoltaicznych, wyłącznie dla osób fizycznych, która ma wystartować w pierwszym kwartale 2022 roku. Warto podkreślić, że są dostępne już niemal wszelkie szczegóły tego programu. Dobrze będzie dowiedzieć się na temat zmian, które przewidziane są w programie Mój Prąd 4.0. Wiele osób zastanawia się, czy wysokość dotacji będzie wynosiła 3000 złotych, tak jak było w zeszłym roku.

Cel programu Mój Prąd

Należy pamiętać, że tegoroczny program Mój Prąd, tak jak poprzednie edycje, ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej, która pochodzi z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie całego kraju. Dzięki temu zwiększony zostanie udział OZE w miksie energetycznym. Warto podkreślić, że chodzi nie tylko o sam wzrost efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych – co powinno przełożyć się na spore oszczędności finansowe prosumentów – ale głównie o zmniejszenie emisji CO2 do środowiska – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Wniosek Mój Prąd

Nowa edycja programu Mój Prąd 4,0 skierowana jest dla osób fizycznych, które mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Należy pamiętać, że forma wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki, a także sposób ich składania będą takie same, jak w przypadku zeszłej edycji programu Mój Prąd. Trzeba też wspomnieć o tym, że dopłaty będą obejmować przedsięwzięcia, które polegają na zakupie oraz montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od dwóch kW do dziesięciu kW służących na potrzeby istniejących już budynków. Wniosek o dofinansowanie Mój Prąd należy złożyć w naborze – wszelkie informacje zawarte są na stronie rządowej. Warto podkreślić, że o wyniku oceny wniosku zostanie się poinformowanym mailem.

Wszelkie zmiany w Moim Prądzie 4.0

Warto pamiętać, że nowa edycja programu będzie rozszerzona o możliwość dopłat jeszcze do innych inwestycji w zakresie magazynowania energii elektrycznej. Uwzględniane będą wszelkie zmiany w regulacjach, które przewidują odchodzenie od systemu opustów na rzecz prosumentów, którzy będą dysponować prawem do sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii. Należy pamiętać, że rozszerzenie programu Mój Prąd ma także rozwiązywać problemy dotyczące nadmiernego obciążenia sieci energetycznych. Na dotacje mogą liczyć także magazyny energii, ciepła oraz chłodu. Ponadto programem objęte będą ładowarki do samochodów elektrycznych, a także systemy zarządzania energią elektryczną. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że o możliwość ubiegania się o dofinansowania tychże dodatkowych urządzeń będą mogli ubiegać się również wszelcy beneficjenci dotychczasowych edycji programu Mój Prąd bądź programu Czyste Powietrze.

Budżet programu Mój Prąd

Wiele osób zastanawia się, jaki budżet będzie przewidziany w programie Mój Prąd oraz jaka będzie wysokość dopłat. Cały budżet programu planowany będzie w wysokości około jednego miliarda złotych, czyli jest to dwukrotnie więcej niż w przypadku poprzedniej edycji programu Mój Prąd. Należy pamiętać, że wysokość wsparcia uzależniona będzie przede wszystkim od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawione do dofinansowania. Jeżeli mowa o panelach PV, to dotacja będzie wynosiła 3 tyś złotych. Warto podkreślić, że jeśli będą to również systemu zarządzania energią elektryczną, magazyny energii bądź ładowarki do samochodów elektrycznych, to wsparcie może być o wiele wyższe. Zdecydowanie warto zapisać się do programu Mój Prąd.

Redakcja audionote.com.pl