Architekt bez uprawnień – czy to możliwe?

0
27

Zawód architekta jest jednym z cieszących się największą popularnością. Jednak droga do uzyskania tego tytułu jest dość długa i zdecydowanie wymaga wiele zaangażowania. Przygotowanie do studiów, na które niełatwo jest się dostać i ukończenie ich mimo wielu trudów, to jeszcze nie koniec wyzwań jakie stoją przed adeptami tej dziedziny. Czy możliwa jest praca jako architekt bez uprawnień?

Droga architekta

Osoba planująca podjąć studia architektoniczne, musi wypaść dobrze nie tylko w konkursie świadectw maturalnych. U przyszłych studentów testowane są również umiejętności rysunkowe i zdolności związane z postrzeganiem przestrzeni oraz wyobraźnią. Dlatego konieczne jest zdanie egzaminów wstępnych. Dzięki ukończeniu studiów uzyskuje się tytuł zawodowego architekta. Taka osoba wciąż jest jednak nazywana architektem bez uprawnień. Aby uzyskać uprawnienia budowlane, konieczne jest odbycie dwuletniej, udokumentowanej praktyki i zdanie egzaminu państwowego.

Co dają uprawnienia?

Po otrzymaniu pozytywnego wyniku na państwowym egzaminie, architekt zostaje wpisany na listę przedstawicieli zawodu w okręgowej Izbie Architektów. Dzięki temu posiada pełne uprawnienia do wykonywania zawodu. Czym różni się ktoś taki od architekta bez uprawnień? Osoba, która zdała egzamin państwowy może być oficjalnym autorem projektów obiektów budowlanych, za które ponosi odpowiedzialność. Ma również uprawnienia do zatwierdzania projektów innych. Może też kierować robotami budowlanymi w zakresie budowy danego obiektu.

Co może architekt bez uprawnień?

Czy to wszystko oznacza, że architekt bez uprawnień budowlanych nie może wykonywać pracy w zawodzie? Wręcz przeciwnie. Osoba, która ukończyła studia architektoniczne może podjąć pracę bez podchodzenia do egzaminów państwowych. Zawodowy architekt może pracować w biurze architektonicznym jako członek zespołu projektowego lub samodzielny twórca, którego prace są weryfikowane i zatwierdzane przez osobę z uprawnieniami. Dostępną opcją jest również założenie własnego biura architektonicznego. Należy jednak pamiętać, że wśród jego pracowników musi znajdować się przynajmniej jeden architekt z uprawnieniami, który będzie zatwierdzał projekty. Osoby po studiach posiadają taką samą wiedzę jak architekci, którzy zdali również egzaminy państwowe. Warto postarać się o zdobycie uprawnień budowlanych, ponieważ pozwala to zweryfikować również umiejętności nabyte w czasie praktyk. Istotną informacją jest fakt, że od razu po studiach również można znaleźć pracę w zawodzie. Więcej na temat pracy architekta bez uprawnień można przeczytać na https://architectu.pl/miszmasz/Architekt-bez-uprawnie%C5%84.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here