Faktoring a tradycyjne kredyty: różnice i zalety

Z ryzykiem utraty płynności finansowej mierzy się wiele firm. Problem ten szczególnie dotkliwy okazuje się jednak w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Ze względu na dość ograniczone budżety, są one silnie uzależnione od tego, czy ich kontrahenci będą terminowo rozliczać się na wystawione faktury. By zyskać możliwość efektywnego zarządzania przepływem gotówki, ich właściciele mogą skorzystać z wielu rozwiązań. Do najważniejszych należą kredyt obrotowy oraz faktoring. Który z tych instrumentów okaże się lepszy? Wyjaśniamy.

Kredyt obrotowy a faktoring – różnice

Kredyt obrotowy to produkt bankowy udzielany w celu finansowania bieżących kosztów działalności firmy. Maksymalna dostępna kwota jest określana przez bank na podstawie zdolności kredytowej danego przedsiębiorstwa. Może on być dostępny zarówno na koncie bieżącym, jak i kredytowym. Przyznanie kredytu obrotowego jest uzależnione od szeregu czynników. Najważniejsze to udokumentowane obroty, to, jak długo jest ona obecna na rynku, kondycja finansowa oraz posiadanie twardych zabezpieczeń (np. nieruchomości). Cały proces rozpatrywania wniosku ten często jest długotrwały i czasochłonny.

Faktoring to z kolei usługa finansowa polegająca na przekazaniu praw do faktur firmie faktoringowej (faktorowi). Ten wypłaca przedsiębiorcy należność za fakturę od razu, pobierając ustaloną prowizję. W ten sposób wyeliminowana zostaje konieczność oczekiwania na termin płatności od klienta. Proces podpisania umowy faktoringowej jest szybki, a środki z faktur są dostępne nawet tego samego dnia, bez sprawdzania zdolności kredytowej. Firmy faktoringowe oferują również dodatkowe usługi, takie jak monitoring spłat czy windykację należności.

Co wybrać – kredyt czy faktoring?

Jak widać, procedura ubiegania się o kredyt obrotowy jest dość długa i skomplikowana. Jako narzędzie zarządzania przepływem gotówki tego typu produkty wypadają też blado ze względu na brak pewności co do uzyskania środków. Przedsiębiorcy decydujący się na skorzystanie z faktoringu mogą z kolei cieszyć się licznymi korzyściami. Najważniejsze z nich to:

  • brak konieczności oceny zdolności kredytowej (dostępność dla firm z krótszym stażem lub będących z słabszej kondycji);

  • brak wpływu na zdolność kredytową (większe możliwości uzyskania środków na dalszy rozwój firmy – np. leasing na pojazdy lub maszyny);

  • skrócone formalności – można uzyskać środki za faktury całkowicie online, bez wychodzenia z domu;

  • niskie koszty – faktor pobiera jedynie prowizję określaną jako procent fakturowanej kwoty.

Faktoring – wygodne i bezpieczne finansowanie

W porównaniu z kredytem obrotowym, faktoring często jest korzystniejszym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapewnia szybki dostęp do gotówki, niezależnie od zdolności kredytowej i zabezpieczeń. Wszystko to sprawia, że faktoring staje się wygodnym i bezpiecznym sposobem finansowania dla firm, które borykają się z ryzykiem utraty płynności finansowej – również jeśli nie zdążyły one zbudować zdolności niezbędnej do pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez bank.

Dowiedz się więcej o wadach i zaletach faktoringu https://pragmago.pl/porada/zalety-i-wady-faktoringu/ 

 Materiał zewnętrzny

Redakcja audionote.com.pl