Co to jest RODO?

Od 25 maja 2018 roku w naszym kraju obowiązuje RODO -Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. W związku z tym każda firma musi zadbać o to, aby przetwarzać poszczególne dane osobowe zgodnie prawem obowiązującym w całej Unii Europejskiej.

Jak powinno funkcjonować poprawnie RODO w firmie?

Unijne przepisy dotyczące właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych każdego pracownika dotyczą wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości. Nie ma żadnego znaczenia, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza czy tez spółka cywilna.

Przed wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w naszym kraju obowiązywało zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych tak zwane UODO. Zgodnie z nim wszystkie firmy były zobligowane do posiadania poszczególnych dokumentów pracowniczych, które to były dokładnie określone w ustawie oraz poszczególnych rozporządzeniach zawartych w Dziennikach Ustaw. Ich treść była ściśle sprecyzowana oraz w pełni jednakowa dla wszystkich administratorów danych.

Istotne zmiany w tej kwestii przyniosło RODO, które to zaczęło obowiązywać w naszym kraju od 25 maja 2018 roku.
To istotne dla wszystkich przedsiębiorców rozporządzenie nie określa jednoznacznie jakie dokumenty pracownicze powinny znajdować się w firmie, ani jaka powinna być ich właściwa treść. Zgodnie z RODO każda firma została zobowiązana do stworzenie właściwej dokumentacji według własnych zasad, a ich treść musi być uzależniona od oceny ryzyka poszczególnych administratorów danych.

Wymagania RODO

Co więcej obowiązujące wcześniej wymagania RODO, które to dotyczyły polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych czy ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych straciły swoją ważność. W tych kwestiach RODO zostawia firmom dowolność i wymaga od nich tylko i wyłącznie spełnienia założeń rozporządzenia, które to dotyczą poprawnej oraz adekwatnej analizy ryzyka ochrony poszczególnych danych osobowych.

Założeniem rozporządzenia RODO jest stworzenie takiego rejestru przetwarzania danych, który to powinien być zdecydowanie bardziej rozbudowany, niż dotychczasowy. Ponadto powinien on obejmować wszystkie procesy przetwarzania danych osobowych, które to zachodzą u poszczególnych administratorów danych osobowych.

Wraz z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wszystkie firmy zostały zobligowane do stworzenia nowoczesnych systemów, które to w pełni skutecznie ochronią dane osobowe każdego pracownika. W związku z tym wielu pracodawców musiało zdecydować się na udział w profesjonalnych szkoleniach z zakresu obowiązującego RODO.

Redakcja audionote.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *